การชำระสินค้า

สามารถชำระด้วยการโอนเงินเข้าบัญชี (TRANSFER)

ธนาคารกสิกรไทย

เลขที่บัญชี 040-8-83815-0

ชื่อบัญชี: นาย วัฒนา กลัดงาม