การทำงานของแปรงถ่าน ( Carbon Brush )

แปรงถ่าน เป็นชิ้นส่วนสำคัญของเครื่องมือช่าง มีหน้าที่นำกระแสไฟฟ้าไปยังทุ่น และช่วยในการหมุน ในส่วนของแปรงถ่านจะ เสื่อมสภาพตามการใช้งานและจำเป็นต้องเปลี่ยนทุกๆ 1-2 ปี การเปลี่ยนแปรงถ่านเครื่องมือช่างสามารถทำได้ด้วยตัวเอง โดยทำตามขั้นตอนเหล่านี้ :

  1. เช็คเครื่องมือว่าได้ทำการเสียบสายไฟหรือมีกระแสไฟที่ตัวเครื่องหรือไม
  2. เปิดฝาปิดถ่านของเครื่องมือ (จุดใส่แปรงถ่านแต่ล่ะประเภทจะไม่เหมือนกัน )
  3. ถอดแปรงถ่านเก่าออก
  4. ใส่แปรงถ่านคู่ใหม่ลงในตำแหน่งเดิม
  5. ปิดฝาแปรงถ่าน หรือประกอบตัวเครื่องกลับเหมือนเดิม
  6. เปิดเครื่องและทดสอบการทำงาน

หากไม่แน่ใจเรื่องรุ่นของแปรงถ่าน สามารถติดต่อทางร้านเพื่อทำการเช็ครุ่นของแปรงถ่านได้ทันที และได้รุ่นที่ถูกต้อง