การทำงานสวิตซ์สว่าน

สวิตช์สว่านโรตารี่ เป็นอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่เปิด-ปิด วัสดุส่วนมากจากพลาสติกหรือโลหะ มี 2 ตำแหน่งคือ ON และ OFF มีปุ่มล็อค

สวิตช์สว่านโรตารี่ หลักการทำงานคือ เมื่อกดปุ่มสวิตช์ สวิตช์จะเปิดวงจรไฟฟ้า ทำให้กระแสไฟฟ้าไหลผ่านตัว ทุ่น (Armature) จะทำงาน และทำให้สว่านโรตารี่หมุน เมื่อปล่อยปุ่มสวิตช์ สวิตช์จะปิดวงจรไฟฟ้า ทำให้กระแสไฟฟ้าไม่ไหลผ่านทุ่น (Armature) ก็จะหยุดทำงานและทำให้สว่านโรตารี่หยุดหมุน หยุดทำงาน

สวิตช์สว่านโรตารี่ อาจมีปัญหาได้หลายประการ เช่น สวิตช์ค้าง สวิตช์ไม่ทำงาน สวิตช์หมุนยาก สวิตช์ชำรุด

หากสวิตช์สว่านโรตารี่มีปัญหา ควรเปลี่ยนสวิตช์ใหม่ หากไม่ชำนาญในการซ่อมแซม ควรติดต่อช่างเหรือผู้ชำนาญเท่านั้น